[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển sản phẩm mới tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển sản phẩm mới tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
1.1. Sản phẩm mới và phát triển sản phẩm mới.
1.2. Những đặc thù trong phát triển sản phẩm thuộc lĩnh vực may mặc thời trang.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
2.1. Giới thiệu Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.
2.2. Hoạt động phát triển sản phẩm mới ở thị trường trong nước của Tổng Công Ty.
2.3. Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn trong phát triển sản phẩm mới trên thị trường nội địa của Tổng Công Ty.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
3.1. Cơ sở và định hướng giải pháp.
3.2. Phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực phát triển sản phẩm mới tại Tổng Công Ty.
3.3. Xây dựng quy trình phát triển sản phẩm quần khaki, áo sơ mi nam chống nhăn cho thị trường trong nước.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan