[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển thương hiệu sản phẩm săm lốp DRC tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển thương hiệu sản phẩm săm lốp DRC tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM
1.1. Khái quát chung về thương hiệu.
1.2. Phát triển thương hiệu.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM SĂM LỐP DRC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng
2.2. Tình hình sử dụng các nguồn lực kinh doanh của Công ty.
2.3. Thực trạng phát triển thương hiệu sản phẩm săm lốp DRC của Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng.
2.4. Đánh giá của khách hàng về thương hiệu săm lốp DRC.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM SĂM LỐP DRC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp và mục tiêu của Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng thời kỳ 2011 – 2015.
3.2. Các bước phát triển thương hiệu sản phẩm săm lốp DRC của Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng.
3.2.1. Nghiên cứu môi trường và đánh giá vị trí của thương hiệu.
3.2.2. Định vị và tái định vị thương hiệu sản phẩm săm lốp DRC.
3.2.3. Lựa chọn mô hình phát triển.
3.2.4. Các giải pháp phát triển thương hiệu sản phẩm DRC.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan