[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bước đầu nghiên cứu tác động của âm nhạc đến trạng thái lo âu của bệnh nhân trước chuyển phôi tại khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện phụ sản Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Bước đầu nghiên cứu tác động của âm nhạc đến trạng thái lo âu của bệnh nhân trước chuyển phôi tại khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện phụ sản Hà Nội
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Định nghĩa, tỷ lệ và nguyên nhân vô sinh
1.1.1. Định nghĩa vô sinh
1.1.2. Tình hình và nguyên nhân vô sinh
1.2. Định nghĩa và chỉ định làm TTTON
1.2.1. Định nghĩa TTTON
1.2.2. Các chỉ đinh TTTON
1.3. Qui trình của một bệnh nhân thụ tinh ống nghiêm và công tác chuẩn bị, chăm sóc cho bệnh nhân TTTON
1.3.1. Khám, tư vấn và làm hồ sơ TTTON
1.3.2. Quy trình TTTON
1.3.3. Công tác điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân TTTON
1.4. Các biến chứng của TTTON
1.4.1. Các biến chứng khi KTBT
1.4.2. Các biến chứng khi chọc hút noãn
1.5. Yếu tố tâm lí và kết quả có thai trong TTTON
1.6. Vai trò của âm nhạc tác dộng đến tâm lý của bệnh nhân
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Cỡ mẫu nghiên cứu
2.2.2. Thiết kế nghiên cứu
2.2.3. Các bước tiến hành
2.3. Các tham số nghiên cứu
2.4. Phân tích số liệu
2.5. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm lâm sàng và trạng thái lo âu bệnh nhân trước chuyển phôi tại khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện phụ sản Hà Nội
3.1.1. Tuổi của bệnh nhân
3.1.2. Nghề nghiệp
3.1.3. Loại vô Sinh
3.1.4. Thời gian vô sinh
3.1.5. Nguyên nhân vô sinh
3.1.6. Tiền sử điều trị vô sinh
3.1.7. Đặc điểm trạng thái lo âu của bệnh nhân trước chuyển phôi
3.2. Đánh giá bước đầu hiệu quả của âm nhạc đến trạng thái lo âu của bệnh nhân trước chuyển phôi trong thụ tinh trong ống nghiệm
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Mô tả đặc diểm bệnh nhân và trạng thái tâm lý bệnh nhân trước chuyển phôi tại khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện phụ sản Hà Nội
4.1.1. Tuổi bệnh nhân tham gia nghiên cứu
4.1.2. Nghề nghiệp
4.1.3. Loại vô sinh
4.1.4. Nguyên nhân vô sinh
4.1.5. Thời gian vô sinh
4.1.6. Tiền sử điều trị vô sinh
4.1.7. Đặc điểm tâm lý của bệnh nhân trước chuyển phôi
4.2. Đánh giá bước đầu hiệu quả của âm nhạc đến trạng thái tâm lý của bệnh nhân trước chuyển phôi trong TTTON
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan