[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân mở khí quản

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân mở khí quản
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Sơ lược giải phẫu sinh lí thanh khí quản
1.1. Giải phẫu khí quản
1.1.1. Vị trí
1.1.2. Liên quan
1.1.3. Mạch máu và thần kinh
1.2. Giải phẫu thanh quản
1.3. Sinh lí của thanh - khí quản
1.3.1. Chức năng hô hấp
1.3.2. Chức năng bảo vệ đường hô hấp
1.3.3. Chức năng nói
2. Đại cương về mở khí quản, các phương pháp mở khí quản và biến chứng thường gặp
2.1. Định nghĩa của mở khí quản
2.2. Các loại mở khí quản
2.3. Chỉ định và chống chỉ định mở khí quản
2.3.1. Chỉ định mở khí quản
2.3.2. Chống chỉ định mở khí quản
2.4. Quy trình phụ giúp bác sĩ mở khí quản
2.4.1. Chuẩn bị người bệnh
2.4.2. Chuẩn bị cho người điều dưỡng
2.4.3. Chuẩn bị hộp dụng cụ
2.4.4. Kỹ thuật tiến hành
2.4.5. Thu dọn dụng cụ
2.5. Ưu điểm và bất lợi của việc mở khí quản
2.5.1. Ưu điểm
2.5.2. Bất lợi của việc mở khí quản
2.6. Các loại canule mở khí quản
2.7. Các biến chứng của mở khí quản
2.7.1. Biến chứng trong khi phẫu thuật
2.7.2. Biến chứng sớm sau mổ
2.7.3. Biến chứng muộn sau mổ
3. Theo dõi và chăm sóc cho bệnh nhân có mở khí quản
3.1. Vai trò của việc theo dõi và chăm sóc cho bệnh nhân có mở khí quản
3.2. Quy trình điều dưỡng
3.2.1. Nhận định tình trạng người bệnh
3.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng đối với bệnh nhân mở khí quản
3.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
3.2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
3.2.5. Đánh giá
3.3. Bệnh án chăm sóc bệnh nhân mở khí quản
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan