[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành


[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH VÀNH VÀ PHẪU THUẬT BẮC CẦU NỐI CHỦ VÀNH
1.1. Sơ lược về giải phẫu tim và hệ động mạch vành
1.1.1. Vị trí và hình thể ngoài của tim
1.1.2. Hình thể trong của tim
1.1.3. Cấu tạo của tim
1.1.4. Hệ động mạch vành và các vùng phân phối máu
1.2. Bệnh động mạch vành
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Nguyên nhân
1.2.3. Cơ chế bệnh sinh
1.2.4. Lâm sàng
1.2.5. Cận lâm sàng
1.2.6. Biến chứng
1.2.7. Điều trị
1.3. Phẫu thuật bắc cầu chủ vành
1.3.1. Chỉ định
1.3.2. Cách thức tiến hành phấu thuật bắc cầu chủ vành
1.3.3. Biến chứng của phẫu thuật bắc cầu chủ vành
Chương 2: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT BẮC CẦU CHỦ VÀNH
2.1. Chăm sóc bệnh nhân trước mổ
2.1.1. Giao tiếp với người bệnh
2.1.2. Kiểm tra hồ sơ bệnh án của người bệnh
2.1.3. Ngày trước mổ
2.1.4. Sáng ngày đi mổ
2.2. Chăm sóc sau mổ
2.2.1. Chuẩn bị
2.2.2. Đón người bệnh từ phòng mổ về
2.2.3. Theo dõi và chăm sóc người bệnh trong 24 giờ đầu
2.2.4. Theo dõi và chăm sóc người bệnh từ giờ thứ 25 trở đi
2.3. Vai trò của việc chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật bắc cầu chủ vành
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan