[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân tay chân miệng tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân tay chân miệng tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I – TỔNG QUAN
1.1. Bệnh tay chân miệng
1.1.1. Khái niệm về bệnh tay chân miệng
1.1.2. Sơ lược về Coxsackievirues và Enterovirus 71 (EV71)
1.2. Cơ chế bệnh sinh và cơ chế lây bệnh của bệnh tay – chân – miệng
1.2.1. Cơ chế bệnh sinh
1.2.2 Cơ chế lây bệnh
1.3. Triệu chứng bệnh tay chân miệng
1.3.1. Lâm sàng
1.3.2. Cận lâm sàng
1.3.3. Chẩn đoán
1.3.4. Chẩn đoán phân biệt
1.4. Phân độ lâm sàng
1.4.5. Phân biệt bệnh tay chân miệng với một số bệnh khác
1.5. Biến chứng
1.6. Điều trị
1.7. Các biện pháp phòng ngừa bệnh TCM
1.7.2. Phòng bệnh tại các cơ sở y tế
1.7.3. Phòng bệnh ở cộng đồng
1.8. Tình hình dịch tễ học về chân tay miệng
1.8.1. Trên thế giới
1.8.2. Tại Việt Nam
1.9. Vai trò của điều dưỡng viên trong việc chăm sóc trẻ mắc bệnh tay chân miệng
CHƯƠNG II – CHĂM SÓC TRẺ MẮC BỆNH TAY CHÂN MIỆNG
2.1. Quy trình chăm sóc trẻ mắc bệnh tay chân miệng
2.1.1. Nhận định tình trạng người bệnh
2.1.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.1.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.1.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
2.1.5. Lượng giá:
2.2. Áp dụng quy trình điều dưỡng cho bệnh nhân cụ thể
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan