[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc các biến chứng cấp tính do xạ trị trên bệnh nhân ung thư vòm mũi họng

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc các biến chứng cấp tính do xạ trị trên bệnh nhân ung thư vòm mũi họng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: NỘI DUNG
1.1. Khái niệm về bệnh ung thư vòm mũi - họng
1.2. Hướng điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân ung thư vòm mũi – họng hiện nay
1.3. Bệnh nguyên ung thư vòm mũi – họng
1.4. Dịch tễ học ung thư vòm mũi – họng
1.5.1. Chẩn đoán xác định:
1.5.2. Chẩn đoán giai đoạn
1.5.3. Chẩn đoán phân biệt
1.6. Điều trị ung thư vòm mũi – họng
1.6.1. Xạ trị
1.6.2. Hóa chất
1.6.3. Điều trị phẫu thuật
1.7. Các biến chứng do xạ trị và cách khắc phục
1.7.1. Biến chứng sớm
1.7.2. Biến chứng muộn
Chương 2: CHĂM SÓC CÁC BIẾN CHỨNG CẤP TÍNH DO XẠ TRỊ TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI - HỌNG
2.1. Vai trò của chăm sóc và theo dõi bệnh nhân xạ trị vòm mũi – họng
2.2. Quy trình chăm sóc, điều dưỡng
2.2.1. Nhận định:
2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng:
2.2.3. Lập kế hoạch
2.2.4. Thực hiện kế hoạch
2.2.5. Đánh giá
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan