[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc người bệnh mắc bệnh Pemphigus thông thường

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc người bệnh mắc bệnh Pemphigus thông thường
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH PEMPHIGUS THÔNG THƯỜNG
1.1. Cấu trúc da
1.1.1. Thượng bì
1.1.2. Trung bì
1.1.3. Hạ bì
1.2. Chức năng chính của da
1.2.1. Chức năng bảo vệ
1.2.2. Chức năng điều hòa nhiệt
1.2.3. Chức năng cảm giác
1.2.4. Chức năng chuyển hóa
1.3. Chức năng của da bị thay đổi
1.3.1. Mất đi tình trạng nguyên vẹn của da
1.3.2. Đau
1.3.3. Ngứa
1.3.4. Phát ban ( nổi mẩn)
1.3.5. Thương tổn
1.4. Đặc điểm của bệnh Pemphigus thông thường
1.4.1. Định nghĩa
1.4.2. Phân loại
1.4.3. Dịch tễ học
1.4.4. Các yếu tố bệnh nguyên, bệnh sinh
1.4.5. Biểu hiện lâm sàng
1.4.6. Tiến triển và tiên lượng
1.4.7. Cận lâm sàng
1.4.8. Chẩn đoán
1.4.9. Điều trị
1.4.10. Các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị
CHƯƠNG 2. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH MẮC BỆNH PEMPHIGUS THÔNG THƯỜNG THEO ĐÚNG QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG
2.1. Vai trò chăm sóc và theo dõi
2.2. Quy trình điều dưỡng
2.2.1. Nhận định
2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
2.2.5. Lượng giá sau chăm sóc
2.3. Tình huống cụ thể
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan