[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc phục hồi chức năng giai đoạn sớm cho bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não - Nguyễn Thị Hân

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc phục hồi chức năng giai đoạn sớm cho bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não - Nguyễn Thị Hân
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Giải phẫu sinh lý tuần hoàn não
1.1.1. Giải phẫu mô tả
1.1.2. Giải phẫu bệnh lý
1.1.3. Đặc điểm sinh lý tuần hoàn và chuyển hoá ở não
1.2. Đặc điểm bệnh học của TBMMN
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Phân loại
1.2.3. Những yếu tố nguy cơ
1.2.4. Triệu chứng lâm sàng
1.2.5. Các thương tật thứ cấp thường gặp
1.2.6. Cận lâm sàng
1.2.7. Tiến triển và biến chứng
1.2.8. Nguyên tắc điều trị
CHƯƠNG 2: CHĂM SÓC, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
2.1. Vai trò của chăm sóc và phục hồi chức năng
2.2. Qui trình điều dưỡng
2.2.1. Nhận định
2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.2.4. Thực hiện kế hoạch
2.2.4.1. Theo dõi
2.2.4.2. Can thiệp y lệnh
2.2.4.3. Chăm sóc cơ bản
2.2.4.4. Phục hồi chức năng
2.2.4.5. Giáo dục sức khỏe
2.2.5. Đánh giá
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan