[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc phục hồi chức năng giai đoạn sớm cho bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não - Trần Đức Vượng

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc phục hồi chức năng giai đoạn sớm cho bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não - Trần Đức Vượng
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Giải phẫu sinh lý tuần hoàn não
1.1.1. Giải phẫu mô tả
1.1.2. Giải phẫu bệnh lý
1.1.3. Đặc điểm sinh lý tuần hoàn và chuyển hóa ở não
1.2. Đặc điểm bệnh học của TBMMN
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Phân loại
1.2.3. Những yếu tố nguy cơ
1.2.4. Triệu chứng lâm sàng
1.2.5. Đánh giá mức độ liệt của chi theo 5 mức độ (Henry và cộng sự 1984).
1.2.6 Cận lâm sàng
1.2.7. Các thương tật thứ cấp thường gặp
1.2.8. Tiến triển và biến chứng
1.2.9. Nguyên tắc điều trị
1.2.10. Tình hình TBMMN trên thế giới và ở Việt Nam
CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CỦA BỆNH NHÂN TBMMN
2.1. Mẫu co cứng trong TBMMN
2.2. Đặc điểm lâm sàng chức năng vận động của BN TBMMN
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hồi phục chức năng vận động của BN TBMMN
2.3.1. Tổn thương não
2.3.2. Tuổi BN
2.3.3. Các yếu tố khác
2.3.4. Thực trạng chăm sóc và PHCN cho bệnh nhân TBMMN
CHƯƠNG 3: CHĂM SÓC, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
3.1. Vai trò của chăm sóc và phục hồi chức năng
3.2. Quy trình điều dưỡng:
3.2.1. Lượng giá của người điều dưỡng đối với BN TBMMN
3.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
3.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
3.2.4. Thực hiện kế hoạch
3.3. Các bài tập vận động thụ động
3.3.1. Nguyên tắc chung
3.3.2. Vị trí của người bệnh và người điều trị
3.3.3. Các bài tập theo tầm hoạt động của khớp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan