[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc và phòng ngừa loét do tỳ đè trên bệnh nhân liệt vận động

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc và phòng ngừa loét do tỳ đè trên bệnh nhân liệt vận động
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LOÉT TỲ ĐÈ
1. Định nghĩa:
2. Cấu trúc và chức năng của da:
2.1. Cấu trúc da:
2.2. Chức năng của da:
3. Cơ chế bệnh sinh:
4. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ gây loét tỳ đè:
4.1. Nguyên nhân:
4.2. Các yếu tố nguy cơ:
5. Phân loại loét tỳ đè:
5.1. Phân loại theo giai đoạn:
5.2. Theo vị trí loét:
6. Thang điểm đánh giá nguy cơ loét tỳ đè [4]:
7. Những phương pháp điều trị căn bản:
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ PHÒNG VÀ CHĂM SÓC LOÉT TỲ ĐÈ
1. Nguyên tắc dự phòng:
2. Các phương pháp dự phòng:
3. Chăm sóc loét tỳ đè:
3.1. Chuẩn bị dụng cụ [5]:
3.2. Tiến hành:
3.3. Thu dọn và bảo quản dụng cụ:
3.4. Ghi hồ sơ:
3.5. Những điểm cần lưu ý [5], [6]:
4. Quy trình diều dưỡng:
4.1. Nhận định [3],[5]:
4.2. Chẩn đoán điều dưỡng:
4.3. Lập kế hoạch chăm sóc [1], [2], [3], [5]:
4.4. Thực hiện kế hoạch [1],[2],[3]:
4.5. Lượng giá:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan