[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm của bệnh nhân bị u phì đại lành tính tuyến tiền liền được phẫu thuật cắt đốt nội soi tại bệnh viện Bạch Mai năm 2012 và kết quả sau chăm sóc

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm của bệnh nhân bị u phì đại lành tính tuyến tiền liền được phẫu thuật cắt đốt nội soi tại bệnh viện Bạch Mai năm 2012 và kết quả sau chăm sóc
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Giải phẫu tuyến tiền liệt
1.1.1. Hình thể và liên quan
1.1.2. Phân chia vùng tuyến tiền liệt
1.2. Chẩn đoán U phì đại lành tính tuyến tiền liệt
1.2.1. Lâm sàng:
1.2.2. Cận lâm sàng.
1.2.3. Phương tiện chẩn đoán hình ảnh.
1.2.4. Triệu chứng chủ quan.
1.3. Điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt.
1.3.1. Nội khoa.
1.3.2. Điều trị xâm nhập tối thiểu:
1.3.3. Điều trị ngoại khoa
1.4. Chăm sóc và chuẩn bị bệnh nhân trước mổ nội soi u phì đại lành tính tuyến tiền liệt.
1.5. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ nội soi u phì đại lành tính tuyến tiền liệt
1.5.1. Chăm sóc tại phòng hồi tỉnh
1.5.2. Theo dõi trong 24h đầu.
1.5.3. Theo dõi các ngày sau
1.5.4. Cách theo dõi, chăm sóc ống thông niệu đạo - bàng quang
1.5.5. Giáo dục sức khỏe
1.5.6. Kỹ Thuật rửa bàng quang: là đưa ống thông qua NĐ vào BQ với
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.2.1. Tiêu chuấn lựa chọn
2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp: mô tả hồi cứu cắt ngang.
2.3.3. Phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật
2.3.4. Nội dung nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Một số đặc điểm dịch tễ hoc, lâm sàng, cận lâm sàng
3.1.1. Đặc điểm về tuổi
3.1.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng
3.2. Đặc điểm tổn thương và phương pháp xử lý
3.3.1. Tình trạng toàn thân.
3.3.2. Theo dõi và chăm sóc tại chỗ sau mổ
3.3.3. Kết quả điều trị
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Một số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của nhóm nghiên cứu
4.2. Thời gian Phẫu thuât.
4.3. Chăm sóc và theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật.
4.3.1. Theo dõi và chăm sóc toàn thân
4.3.2. Theo dõi và chăm sóc tại chỗ sau mổ.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan