[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá chăm sóc bệnh nhân rối loạn tiền đình tại khoa tai - thần kinh Bệnh viện tai mũi họng trung ương từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2011

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá chăm sóc bệnh nhân rối loạn tiền đình tại khoa tai - thần kinh Bệnh viện tai mũi họng trung ương từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2011
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. NHẮC LẠI GIẢI PHẪU CƠ QUAN TIỀN ĐÌNH
1.1. Tai ngoài
1.2. Tai giữa
1.3. Tai trong
2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH
2.1. Triệu chứng lâm sàng
2.2. Các hội chứng tiền đình
2.3. Chẩn đoán phân biệt
2.4. Các căn nguyên của hội chứng tiền đình
3. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH
3.1. Điều trị nội khoa và chăm sóc điều dưỡng
3.2. Điều trị ngoại khoa: Cần tìm được nguyên nhân
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Chăm sóc bệnh nhân rối loạn tiền đình
3.2. Chăm sóc BN rối loạn tiền đình sau mổ thay thế xương bàn đạp
4.1. Đặc điểm BN
4.2. Đặc điểm lâm sàng
4.3. Kết quả điều trị
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. ĐẶC ĐIỂM BN
1.1. Tuổi
1.2. Giới tính
2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG
2.1. Bệnh cảnh xuất hiện rối loạn tiền đình
2.2. Mức độ rối loạn tiền đình ở bệnh nhân có hội chứng Ménière khi nhập viện
2.3. Mức độ rối loạn tiền đình ở bệnh nhân điếc đột ngột khi nhập viện
2.4. Mức độ rối loạn tiền đình ở nhóm bệnh nhân không rõ căn nguyên khi nhập viện
2.5. Mức độ rối loạn tiền đình ở nhóm BN sau phẫu thuật thay thế xương bàn đạp ngày đầu tiên
2.6. Tổng hợp mức độ rối loạn tiền đình của nhóm BN trong nghiên cứu ở ngày điều trị đầu tiên
3. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ
3.1. Chăm sóc điều dưỡng ở nhóm rối loạn tiền đình trong bệnh cảnh Ménière, điếc đột ngột và nhóm chưa rõ nguyên nhân
3.2. Chăm sóc điều dưỡng ở nhóm rối loạn tiền đình sau phẫu thuật thay thế xương bàn đạp
3.3. Tình trạng bệnh nhân khi ra viện
3.4. Thời gian dùng thuốc điều trị chóng mặt
Chương 4: BÀN LUẬN
1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN
1.1. Đặc điểm về tuổi
1.2. Đặc điểm về giới
2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG
2.1. Yếu tố căn nguyên
2.2. Mức độ rối loạn tiền đình ở BN có hội chứng Ménière khi nhập viện
2.3. Mức độ rối loạn tiền đình ở bệnh nhân điếc đột ngột khi nhập viện
2.4. Mức độ rối loạn tiền đình ở nhóm bệnh nhân không rõ căn nguyên khi nhập viện
2.5. Mức độ rối loạn tiền đình ở nhóm BN sau phẫu thuật thay thế xương bàn đạp ngày đầu tiên
2.6. Mức độ rối loạn tiền đình của BN trong nghiên cứu ở ngày điều trị đầu tiên
3. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ
3.1. Chăm sóc điều dưỡng ở nhóm rối loạn tiền đình trong bệnh cảnh Ménière, điếc đột ngột và nhóm chưa rõ nguyên nhân
3.2. Chăm sóc điều dưỡng ở nhóm rối loạn tiền đình sau phẫu thuật thay thế xương bàn đạp
3.3. Tình trạng bệnh nhân khi ra viện
3.4. Vai trò của thuốc và chế độ chăm sóc điều dưỡng trong điều trị chóng mặt
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan