[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác chăm sóc trước và sau phẫu thuật sửa van hai lá tại khoa phẫu thuật tim mạch - bệnh viện trung ương quân đội 108

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác chăm sóc trước và sau phẫu thuật sửa van hai lá tại khoa phẫu thuật tim mạch Bệnh viện trung ương quân đội 108
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Giải phẫu van hai lá
1.2.1. Nguyên nhân gây hở van hai lá
1.2.2. Sinh lý bệnh hở van hai lá
1.2.3. Triệu chứng lâm sàng bệnh hở van hai lá
1.2.4. Triệu chứng cận lâm sàng bệnh hở van hai lá
1.2.5. Điều trị bệnh hở van hai lá
1.3. Điều trị phẫu thuật sửa van hai lá
1.4. Chăm sóc điều dưỡng đối với bệnh nhân m sửa van hai lá
1.4.1. Chăm sóc trước mổ
1.4.2. Chăm sóc sau mổ
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chăm sóc bệnh nhân trước mổ
2.2.1.1. Chuẩn bị bệnh nhân trước mổ
2.2.1.2. Công tác chăm sóc điều dưỡng
2.2.2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ
2.2.2.1. Theo dõi sau mổ
2.2.2.2. Công tác chăm sóc
2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá
2.3. Xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân trước mổ
3.1.1. Tuổi và giới
3.1.2. Mức độ khó thở
3.1.3. Điện tim
3.1.4. Siêu âm
3.2. Kết quả chăm sóc sau mổ
3.2.1. Mức độ đau sau mổ
3.2.2. Các biến chứng sau mổ
3.2.3. Mức độ khó thở sau mổ
3.2.4. Đánh giá vết mổ
3.2.5. Thời gian nằm viện
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân trước mổ
4.2. Kết quả chăm sóc sau mổ
4.2.1. Mức độ đau sau mổ
4.2.2. Biến chứng sau mổ
4.2.3. Mức độ khó thở sau mổ
4.2.4. Đánh giá vết mổ
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan