[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân hội chứng vai – tay do thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp điện châm, xoa bóp bấm huyệt và vận động

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân hội chứng vai – tay do thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp điện châm, xoa bóp bấm huyệt và vận động
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. GIẢI PHẪU SINH LÝ CỦA CỘT SỐNG CỔ
1.1.1. Đặc điểm giải phẫu cột sống cổ
1.1.2. Chức năng sinh cơ học của cột sống cổ
1.2. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG VAI TAY (dựa vào tiêu chuẩn chẩn đoán của Hồ Hữu Lương)
1.2.1. Y học hiện đại: Dựa vào các triệu chứng
1.2.2. Theo y học cổ truyền
1.2.3. Các phương pháp điều trị không dùng thuốc
1.3. QUY TRÌNH CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG, ĐIỆN CHÂM, XOA BÓP BẤM HUYỆT KẾT HỢP VẬN ĐỘNG CHO BN HỘI CHỨNG VAI TAY DO THOÁI HÓA CỐT SỐNG CỔ
1.3.1. Nhận định
1.3.2. Chẩn đoán điều dưỡng
1.3.3. Lập kế hoạch chăm sóc
1.3.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
1.3.5. Lượng giá
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Tiến hành nghiên cứu
2.3. CHỈ TIÊU QUAN SÁT, THEO DÕI VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
2.3.1. Chỉ tiêu quan sát, theo dõi
2.3.2. Tiêu chuẩn đánh giá
2.3.3. Xử lý số liệu
2.3.4. Đạo đức nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU :
3.1.1. Đặc điểm theo tuổi
3.1.2. Đặc điểm về giới
3.1.3. Đặc điểm về nghề nghiệp
3.1.4. Thời gian mắc bệnh
3.2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG
3.2.1. Sự cải thiện trên lâm sàng trước và sau chăm sóc
3.2.2. Sự cải thiện về mức độ đau
3.2.3. Sự cải thiện của góc vận động
3.2.4. Mối liên quan giữa thời gian mắc bệnh và kết quả chăm sóc
3.3. KẾT QUẢ CHĂM SÓC THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN
3.4. NHỮNG BIỂU HIỆN KHÔNG MONG MUỐN TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VAI TAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM, XOA BÓP BẤM HUYỆT KẾT HỢP VẬN ĐỘNG
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU.
4.1.1. Về tuổi
4.1.2. Về giới tính
4.1.3. Về nghề nghiệp
4.1.4. Về thời gian mắc bệnh
4.2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG
4.2.1.Về vận động
4.2.2. Mức độ đau chủ quan của bệnh nhân
4.2.3. Góc vận động của khớp vai
4.2.4. Kết quả chung trước và sau chăm sóc
4.2.5. Mối liên quan giữa thời gian mắc bệnh và kết quả chăm sóc
4.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG THEO YHCT
4.4. CÁC TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM, XOA BÓP BẤM HUYỆT KẾT HỢP VỚI VẬN ĐỘNG
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan