[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩ

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Sơ lược về giải phẫu sinh lý, thần kinh hậu môn, trực tràng và bàng quang
1.1.1. Hậu môn, trực tràng
1.1.2. Bàng quang
1.2. Nhĩ châm
1.2.1. Cơ sở lý luận của nhĩ châm trong YHCT
1.2.2. Phân bố thần kinh ở loa tai
1.2.3. Những thay đổi bệnh lý ở loa tai khi cơ thể có bệnh
1.2.4. Cách phát hiện những thay đổi bệnh lý trên loa tai
1.2.5. Phân bố vùng đại biểu trên loa tai
1.2.6. Dùng loa tai vào điều trị
1.2.7. Dùng loa tai vào chẩn đoán
1.3. Tình hình nhĩ châm hiện nay
1.3.1. Tại châu Âu
1.3.2. Tại châu Á
1.3.3. Tại Việt Nam
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân
2.1.2. Tiêu chuẩn loại bệnh nhân
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp tiến hành
2.2.3. Các chỉ tiêu theo dõi đánh giá kết quả sau 15’, 30’, 60’
2.2.4. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả chung
2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu
2.3. Đạo đức nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm lâm sang của bệnh nhân trước điều trị
3.2. Kết quả nghiên cứu tác dụng châm loa tai
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Tính an toàn của phương pháp
4.2. Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng
4.3. Kết quả nghiên cứu của phương pháp nhĩ châm trên chứng đau và rối loạn tiểu tiện của bệnh nhân sau thắt trĩ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan