[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả chăm sóc người bệnh sau mổ khối u và sự liên quan đến nhiễm khuẩn tiết niệu mắc phải tại Bệnh viện K năm 2012

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả chăm sóc người bệnh sau mổ khối u và sự liên quan đến nhiễm khuẩn tiết niệu mắc phải tại Bệnh viện K năm 2012
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đặc điểm bệnh học ung thư
1.2. Các phương pháp điều trị ung thư
1.3. Sơ lược giải phẫu hệ tiết niệu
1.4. Cơ chế gây nhiễm khuẩn tiết niệu (NKTN)
1.5. Định nghĩa nhiễm khuẩn tiết niệu mắc phải
1.6. Triệu chứng nhiễm khuẩn tiết niệu
1.7. Biến chứng
1.8. Các biện pháp can thiệp
1.9. Các biện pháp theo dõi chăm sóc
1.10. Kỹ thuật thông tiểu dẫn ưu nước tiểu
1.11. Tỉ lệ NKTN ở một số nghiên cứu
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân
2.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.5. Mô tả dấu hiệu nhiễm khuẩn bệnh viện liên quan chăm sóc
2.6. Phương pháp thu thập số liệu
2.7. Chỉ số đánh giá
2.8. Qui trình nghiên cứu
2.9. Phương pháp khống chế sai số
2.10. Xử lý số liệu
2.11. Đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểM chung của đối tượng nghiên cứu
3.2. Đặc điểm bệnh lý của đối tượng nghiên cứu
3.3. Tỷ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu mắc phải ở NB sau mổ khối u
3.4. Các yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn tiết niệu mắc phải sau mổ khối u
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN KẾT QUẢ
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
4.2. Đặc điểm bệnh lý của đối tượng nghiên cứu
4.3. Tỷ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu mắc phải ở NB sau mổ khối u
4.4. Các yếu tố liên quan đến viên đường tiết niệu mắc phải sau mổ khối u
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan