[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kết quả chăm sóc người bệnh sau mổ nội soi viêm ruột thừa tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang năm 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Kết quả chăm sóc người bệnh sau mổ nội soi viêm ruột thừa tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang năm 2013
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I - TỔNG QUAN
1.1. Sơ lược giải phẫu và chức năng sinh lí của ruột thừa
1.1.1. Giải phẫu
1.1.2. Sinh lý ruột thừa
1.2. Sơ lược dịch tễ học viêm ruột thừa cấp
1.3. Nguyên nhân hình thành viêm ruột thừa cấp
1.4. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của viêm ruột thừa cấp
1.4.1. Đặc điểm lâm sàng
1.4.2. Triệu chứng cận lâm sàng
1.5. Diễn tiến và biến chứng của viêm ruột thừa cấp
1.5.1. Viêm phúc mạc
1.5.2. Áp xe ruột thừa
1.5.3. Đám quánh ruột thừa
1.6. Chỉ định và chống chỉ định phẫu thuật viêm ruột thừa
1.7. Phương pháp điều trị viêm ruột thừa cấp
CHƯƠNG II - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn BN
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Thiết kế nghiên cứu
2.4. Cỡ mẫu, chọn mấu nghiên cứu
2.5. Công cụ thu thập số liệu
2.6. Kỹ thuật thu thập số liệu
2.7. Biến số nghiên cứu
2.8. Phương pháp xử lý số liệu
2.9. Các sai số có thể có và cách khắc phục:
2.10. Đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG III - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu
3.2. Kết quả chăm sóc bệnh nhân sau mổ nội soi ruột thừa
3.2.1. Tình trạng đau sau mổ
3.2.2. Tình trạng nhiễm trùng sau mổ
3.2.3. Thời gian trung tiện sau mổ
3.2.4. Hướng dẫn chế độ ăn
3.2.5. Hướng dẫn chế độ vận động
3.2.6. Thời gian cắt chỉ
3.2.7. Thời gian nằm viện
3.2.8. Biến chứng sau mổ
3.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả chăm sóc
3.3.1. Mối liên quan giữa tình trạng vết mổ và một số yếu tố
3.3.2. Mối liên quan giữa khả năng hồi phục sau mổ và một số yếu tố
CHƯƠNG IV - BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu
4.2. Kết quả chăm sóc
4.2.1 Tình trạng đau sau mổ
4.2.2. Tình trạng nhiễm trùng sau mổ
4.2.3. Thời gian trung tiện và hướng dẫn chế độ ăn sau mổ
4.2.4. Chế độ vận động sau mổ.
4.2.5. Thời gian nằm viện và thời gian trở lại công việc bình thường
4.2.6. Biến chứng sớm sau mổ và biến chứng muộn sau mổ
4.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả chăm sóc bệnh nhân sau mổ ruột thừa nội soi
4.3.1. Mối liên quan giữa tình trạng vết thương và một số yếu tố
4.3.2. Mối liên quan giữa tình trạng hồi phục và một số yếu tố
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan