[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu về cây keo giậu được trồng tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu về cây keo giậu được trồng tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Giới thiệu về cây keo giậu (Leucaena)
2.1.1. Tên gọi
2.1.2. Nguồn gốc, phân bố, phân loài và công dụng của keo giậu
2.1.3. Đặc tính sinh học của keo giậu
2.1.4. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của keo giậu
2.1.5. Các chất độc chủ yếu của keo giậu
2.1.6 Các phương pháp loại bỏ và hạn chế các chất hạn chế tiêu hóa của keo giậu
2.1.7. Tiềm năng sản xuất thức ăn - Phương pháp chế biến và tiêu chuẩn chất lượng của BLKG
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNGVÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng
3.1.2. Địa điểm
3.1.3. Thời gian
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.3.1. Bố trí thí nghiệm
3.3.2. Phương pháp trồng, bón phân, chăm sóc, thu hoạch
3.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi
3.3.4. Phương pháp xử lý các số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tỷ lệ nảy mầm của hạt keo giậu
4.2. Sinh trưởng và tái sinh của keo giậu
4.2.1. Sinh trưởng
4.2.2. Tái sinh của keo giậu
4.3. Năng suất chất xanh của cây keo giậu
4.4. Thành phần hóa học của lá và bột lá keo giậu
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan