[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tác dụng không mong muốn của thuốc chống trầm cảm ở bệnh nhân điều trị nội trú lần đầu tại viện Sức khỏe tâm thần Quốc Gia - Bệnh viện Bạch Mai

[/kythuat]
[tomtat]
Tác dụng không mong muốn của thuốc chống trầm cảm ở bệnh nhân điều trị nội trú lần đầu tại viện Sức khỏe tâm thần Quốc Gia - Bệnh viện Bạch Mai
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. RỐI LOẠN TRẦM CẢM
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Biểu hiện lâm sàng
1.1.3. Chẩn đoán rối loạn trầm cảm
1.1.4. Phân loại trầm cảm theo ICD-10
1.2. ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TRẦM CẢM
1.2.1. Khái niệm thuốc chống trầm cảm
1.2.2. Phân loại thuốc chống trầm cảm theo cấu trúc và cơ chế tác dụng
1.2.3. Cơ chế tác dụng của thuốc chống trầm cảm
1.3. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM
1.3.1. Tác dụng không mong muốn trên hệ thần kinh thực vật của thuốc chống trầm cảm
1.3.2. Tác dụng không mong muốn trên hệ tim mạch
1.3.3. Hội chứng serotonin
1.3.4. Các tác dụng không mong muốn khác của thuốc chống trầm cảm
1.4. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
1.4.1. Trên thế giới
1.4.2. Tại Việt Nam
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.2.3. Thời gian nghiên cứu
2.2.4. Nội dung nghiên cứu và các biến số nghiên cứu
2.2.5. Quy trình nghiên cứu
2.2.6. Phương pháp và công cụ thu thập số liệu
2.3. XỬ LÝ SỐ LIỆU
2.4. CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU
3.1.1. Tuổi
3.1.2. Giới tính
3.1.3. Nghề nghiệp
3.2. ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM
3.2.1. Các thuốc chống trầm cảm được sử dụng
3.2.2. Liều sử dụng
3.2.3. Thuốc dùng kết hợp trong đợt điều trị
3.2.4. Thời gian điều trị tại viện của bệnh nhân
3.3. CÁC TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP TRÊN NHÓM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU
3.3.1. Khô miệng
3.3.2. Táo bón
3.3.3. Nhìn mờ
3.3.4. Bí tiểu
3.3.5. Lú lẫn
3.3.6. Hạ huyết áp tư thế
3.3.7. Nhịp tim nhanh
3.3.8. Đau đầu
3.3.9. Chóng mặt
3.3.10. Run lưỡi và 2 tay
3.3.11. Bồn chồn/bất an
3.3.12. Buồn ngủ
3.3.13. Buồn nôn/nôn
3.3.14. Mẫn đỏ ngoài da
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU
4.1.1. Tuổi
4.1.2. Giới tính
4.1.3. Nghề nghiệp
4.2. KHẢO SÁT CÁC LOẠI THUỐC SỬ DỤNG VÀ LIỀU DÙNG
4.2.1. Các loại thuốc chống trầm cảm được sử dụng
4.2.2. Liều sử dụng
4.2.3. Các thuốc dùng kết hợp trong điều trị
4.2.4. Thời gian điều trị
4.3. ĐẶC ĐIỂM CÁC TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
4.3.1. Khô miệng
4.3.2. Táo bón
4.3.3. Nhìn mờ
4.3.4. Bí tiểu
4.3.5. Lú lẫn
4.3.6. Hạ huyết áp tư thế
4.3.7. Nhịp tim nhanh
4.3.8. Đau đầu
4.3.9. Chóng mặt
4.3.10. Run lưỡi và 2 tay
4.3.11. Bồn chồn/bất an
4.3.12. Buồn ngủ
4.3.13. Buồn nôn/nôn
4.3.14. Mẫn đỏ ngoài da
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan