[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thấp tim trong lứa tuổi học đường giáo dục dự phòng và chăm sóc

[/kythuat]
[tomtat]
Thấp tim trong lứa tuổi học đường giáo dục dự phòng và chăm sóc
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
NỘI DUNG
1. DỊCH TỄ HỌC
2. TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀ CƠ CHẾ BỆNH SINH
2.1. Tác nhân gây bệnh.
2.1.1. Hình thể và tính chất bắt màu
2.1.2. Tính chất nuôi cấy
2.2. Cơ chế bệnh sinh
2.2.1. Yếu tố vật chủ
2.2.2. Yếu tố môi trường
3. GIẢI PHẪU BỆNH
4. LÂM SÀNG
4.1. Các triệu chứng chính
4.1.1. Viêm khớp.
4.1.2. Viêm tim.
4.1.3. Múa vờn (Chorée de Syndenham).
4.1.4. Nốt dưới da Meynet.
4.1.5. Hồng ban vòng.
4.2. Các triệu chứng phụ
5. CẬN LÂM SÀNG
5.1. Những dấu hiệu nhiễm liên cầu khuẩn bêta tan huyết nhóm A
5.2. Các dấu hiệu chứng tỏ tình trạng đang viêm
5.3. Các dấu hiệu của tổn thương ở tim
6. CHẨN ĐOÁN
7. TIẾN TRIỂN - TIÊN LƯỢNG
8. ĐIỀU TRỊ
8.1. Điều trị thấp tim
8.2. Kháng sinh liệu pháp
9. PHÒNG BỆNH
9.1. Phòng thấp thứ phát
9.1.1. Thuốc: liều lượng, cách dùng
9.1.2. Thời gian phòng bệnh
9.1.3. Chương trình phòng thấp thứ phát
9.2. Phòng thấp tiên phát
9.3. Phòng thấp bằng phương pháp miễn dịch
9.4. Phòng thấp bằng biện pháp giáo dục y tế
B. KẾ HOẠCH CHĂM SÓC BN THẤP TIM
1. Nhận định
1.1. Toàn trạng: BN tỉnh, thể trạng trung bình
1.2. Các hệ thống cơ quan
1.3. Các vấn đề khác
1.4. Tham khảo hồ sơ bệnh án
2. Chẩn đoán điều dưỡng
3. Lập KHCS
4. Thực hiện KHCS
5. Lượng giá
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan