[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thi pháp tiểu thuyết Trung Trung Đỉnh

[/kythuat]
[tomtat]
Thi pháp tiểu thuyết Trung Trung Đỉnh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TRUNG TRUNG ĐỈNH VÀ HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC NGHỆ THUẬT
1.1. Trung Trung Đỉnh – từ cuộc đời đến quan niệm sáng tác.
1.2. Hành trình sáng tạo nghệ thuật của Trung Trung Đỉnh.
1.3. Những cảm hứng chủ yếu trong tiểu thuyết của Trung Trung Đỉnh.
Chương 2: NHÂN VẬT VÀ KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT TRUNG TRUNG ĐỈNH
2.1. Nhân vật – kết tinh của chất lí tưởng và chất đời thường.
2.2. Không gian nghệ thuật -  hình ảnh chân thực, mới lạ về Tây Nguyên hùng vĩ.
Chương 3: CỐT TRUYỆN VÀ NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT TRUNG TRUNG ĐỈNH
3.1. Cốt truyện – nổ lực cách tân nghệ thuật kể truyện của tiểu thuyết Trung Trung Đỉnh về đề tài chiến tranh.
3.1.1. Cốt truyện nương theo dòng hồi tưởng nhân vật – người kể truyện.
3.1.2. Cốt truyện tâm lý.
3.1.3. Cột truyện đảo tuyến.
3.2. Ngôn ngữ - sự tổng hòa các phong cách nghệ thuật.
3.2.1. Hệ thống từ vựng đa dạng, phong phú.
3.2.2. Hệ thống ngôn ngữ đa giọng điệu.
3.2.3. Sự kết hợp linh hoạt giữa ngôn ngữ nhân vật và ngôn ngữ tác giả.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan