[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết lập và tối ưu hóa sơ đồ công nghệ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn Thanh Hóa với nguyên liệu dầu thô Trung Đông nhập từ Kuwait

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết lập và tối ưu hóa sơ đồ công nghệ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn Thanh Hóa với nguyên liệu dầu thô Trung Đông nhập từ Kuwait
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 2: TỔNG HỢP KHU LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN – THANH HÓA
1.1. Giới thiệu tổng quan khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa.
1.2. Nguyên liệu dùng cho khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.
1.3. Các sản phẩm thương mại của liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Chương 2: THIẾT LẬP SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ KHU LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN
2.1. Cấu trúc một nhà máy lọc hóa dầu.
2.2. Sơ đồ công nghệ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.
2.3. Phối trộn sản phẩm.
Chương 3: TỐI ƯU HÓA SƠ ĐỒ NHÀ MÁY NGHI SƠN BẰNG PHẦN MỀM LINGO
3.1. Tổng quan về phần mềm lingo.
3.2. Xây dựng cấu trúc biến và các ràng buộc.
3.3. Xây dựng ma trận của bài toán tối ưu trên bảng tính Excel.
3.4. Phương pháp khai báo liên kết dữ liệu với Excel.
3.5. Giải tối ưu bằng Lingo và trao đổi kết quả.
Chương 4: KẾT QUẢ TỐI ƯU VÀ LINGO – PHÂN TÍCH VÀ NHẬN XÉT
4.1. Ý nghĩa các giá trị hiển thị từ phần mềm Lingo.
4.2. Phân tích kết quả trong trường hợp RFCC Max propylene với nguyên liệu và dầu thô Kuwait.
4.3. Trường hợp RFCC Max gasoline với nguyên liệu và dầu thô Kuwait.
4.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế trong các trường hợp tối ưu của hàm kinh tế.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan