[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình hình mắc hội chứng hô hấp ở đàn lợn thịt và công tác phòng trị bệnh tại trại Trần Đức Hùng xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Tình hình mắc hội chứng hô hấp ở đàn lợn thịt và công tác phòng trị bệnh tại trại Trần Đức Hùng xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Vai trò chức năng của bộ máy hô hấp.
2.1.2. Những hiểu biết chung về hội chứng hô hấp.
2.1.3. Nguyên tắc phòng và trị hội chứng hô hấp.
2.1.4. Những hiểu biết về thuốc sử dụng trong đề tài
2.2. Tổng quan nghiên cứu trong nước và trên thế giới.
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước.
2.2.2. Tình hình nghiên cứu thế giới
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành.
3.3. Nội dung nghiên cứu.
3.4. Phương pháp nghiên cứu.
3.4.1. Phương pháp tiến hành thí nghiệm.
3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu.
3.4.3. Phương pháp theo dõi.
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Công tác phục vụ sản xuất.
4.1.1. Công tác phòng bệnh.
4.1.2. Công tác điều trị bệnh.
4.2. Kết quả nghiên cứu.
4.2.1. Tỷ lệ lợn có lợn mắc hội chứng hô hấp ở lợn theo đàn và cá thể.
4.2.2. Tỷ lệ lợn có lợn mắc hội chứng hô hấp theo tính biệt.
4.2.3. Tỷ lệ lợn lợn mắc hội chứng theo tuổi.
4.2.4. Tỷ lệ chết do lợn mắc hội chứng hô hấp.
4.2.5. Tỷ lệ lợn có lợn mắc hội chứng hô hấp điều trị khỏi.
4.2.6. Những triệu chứng lâm sàng và bệnh tích của lợn mắc hội chứng hô hấp.
4.2.7. Phác đồ điều trị của hai loại thuốc Tylogenta và Dynatymulin ở lợn mắc hội chứng hô hấp.
4.2.8. Quy trình phòng bệnh tại trại lợn Trần Đức Hùng.
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan