[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở đàn lợn thịt và phương pháp điều trị bệnh tại trại lợn Trần Đức Hùng xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở đàn lợn thịt và phương pháp điều trị bệnh tại trại lợn Trần Đức Hùng xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Hiểu biết về hội chứng tiêu chảy
2.1.2. Những nguyên nhân gây hội chứng tiêu chảy
2.1.2.1. Nhóm nguyên nhân nội tại
2.1.2.2. Nhóm nguyên nhân do ngoại cảnh
2.1.2.3. Các nguyên nhân gây Hội chứng tiêu chảy là vi khuẩn
2.1.2.4. Các nguyên nhân gây Hội chứng tiêu chảy là virus
2.1.2.5. Các nguyên nhân do kí sinh trùng
2.1.3. Cơ chế gây hội chứng tiêu chảy và bệnh lý lâm sàng
2.1.4. Hậu quả của hội chứng tiêu chảy
2.1.5. Triệu chứng và bệnh tích của hội chứng tiêu chảy
2.1.5.1. Triệu chứng
2.1.5.2. Bệnh tích
2.1.5.3. Các biện pháp phòng bệnh
2.1.5.4. Vệ sinh phòng bệnh
2.1.5.5. Phòng bệnh bằng vaccine
2.1.5.6. Phòng bệnh bằng chế phẩm sinh học
2.1.5.7. Điều trị Hội chứng tiêu chảy
2.1.5.8. Đặc điểm sinh lí của lợn con
2.1.5.9. Đặc điểm sinh trưởng và phát dục của lợn
2.1.5.10. Đặc điểm phát triển cơ quan tiêu hóa
2.1.5.11. Đặc điểm về khả năng điều hòa thân nhiệt
2.1.5.12. Đặc điểm về khả năng miễn dịch
2.2. Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước.
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác phòng bệnh
4.1.2. Công tác điều trị bệnh
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy trên đàn lợn thịt trong tháng 12 và 4 tháng đầu năm 2015
4.2.2. Kết quả điều tra tình hình lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo lứa tuổi
4.2.3. Kết quả điều tra tình hình lợn mắc hội chứng tiêu chảy theo tính biệt
4.2.4. Những biểu hiện lâm sàng của lợn khi mắc hội chứng tiêu chảy
4.2.5. Bệnh tích chủ yếu của lợn mắc hội chứng tiêu chảy
4.2.6. Quy trình phòng bệnh và điều trị tại trại Trần Đức Hùng
4.2.7. Phác đồ điều trị Hội chứng tiêu chảy trên đàn lợn thịt
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan