[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình hình tổn thương do vật sắc nhọn, kiến thức và thực hành tiêm an toàn của điều dưỡng viên Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2012

[/kythuat]
[tomtat]
Tình hình tổn thương do vật sắc nhọn, kiến thức và thực hành tiêm an toàn của điều dưỡng viên Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2012
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC LOẠI TIÊM.
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Các hình thức tiêm
1.2. TIÊM AN TOÀN
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Các nội dung liên quan đến tiêm an toàn
1.3. KHÁI NIỆM VÀ TÁC HẠI CỦA TIÊM KHÔNG AN TOÀN
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Tác hại của tiêm không an toàn
1.4. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ TIÊM AN TOÀN TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
1.4.1. Thực trạng tiêm an toàn tại Việt Nam
1.4.2. Thực trạng tiêm an toàn tại một số nước trên thế giới
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2. Thời gian
2.3. Địa điểm
2.4. Đối tượng nghiên cứu
2.5. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.6. Cỡ mẫu
2.7. Công cụ thu thập số liệu
2.7.1. Phần thông tin chung
2.7.2. Phần thông tin đánh giá kiến thức tiêm của người bệnh
2.7.3. Phần thông tin liên quan đến thực hành
2.8. Biến số
2.9. Phương pháp thu thập số liệu
2.10. Các sai số có thể có và cách khắc phục
2.11. Phương pháp xử lý số liệu
2.12. Đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm của nhóm nghiên cứu
3.1.2. Số mũi tiêm trong ngày và trong 1 ca trực đêm
3.1.3. Thực trạng cung cấp kiến thức tiêm an toàn tại BV Da Liễu Tư
3.2. Tình hình tổn thương do vật sắc nhọn khi tiêm của Điều dưỡng trong năm 2012
3.2.1. Tỷ lệ thương tích do vật sắc nhọn khi tiêm
3.2.2. Vật gây thương tích trong quá trình tiêm
3.3. Kiến thức và thực hành tiêm an toàn của Điều dưỡng viên Bệnh viện Da Liễu Trung Ương
3.4. Mối liên quan giữa kiến thức, thực hành tiêm an toàn và một số yếu tố của Điều dưỡng
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
4.1. Các đặc điểm của mẫu nghiên cứu
4.2. Tình hình tổn thương do vật sắc nhọn khi tiêm của Điều dưỡng trong năm 2012
4.3. Thực trạng kiến thức, thực hành của Điều dưỡng về tiêm an toàn
4.4. Các yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành của Điều dưỡng
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN
5.1. Tình hình tiêm và chấn thương do vật sắc nhọn tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương
5.2.Thực trạng kiến thức và thực hành của Điều dưỡng viên về tiêm an toàn
5.3. Các yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành tiêm an toàn tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương
CHƯƠNG 6. KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan