[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC để thiết kế và gia công khuôn ép phun nhựa của nắp ống

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC để thiết kế và gia công khuôn ép phun nhựa của nắp ống
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ ÉP PHUN
1.1. Công nghệ ép phun là gì.
1.2. Công nghệ ép phun có thể làm được các sản phẩm phức tạp.
1.3. Công nghệ ép phun tạo ra sản phẩm có chất lượng cao.
1.4. Các yếu tố cơ bản của khuôn và chức năng của chúng.
1.5. Quy trình công nghệ ép phun.
1.6. Vật liệu nhựa ép khuôn.
1.7. Thiết kế sản phẩm “năp ống”.
1.8. Một số kiến thức cơ bản về máy ép khuôn.
1.9. Kết luận.
Chương 2: CÔNG NGHỆ GIA CÔNG KHUÔN TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC
2.1. Lịch sử phát triển của kỹ thuật CNC.
2.2. Giới thiệu một số máy CNC đang dùng trong công nghiệp hiện nay.
2.3. Cấu trúc hệ thống máy CNC.
2.4. Một số định nghĩa cơ bản trong máy CNC.
2.5. Giới thiệu máy phay CNC MILL 155.
2.6. Kết luận.
Chương 3: THIẾT KẾ KHUÔN CHO SẢN PHẨM NẮP ỐNG
3.1. Giới thiệu phần mềm pro/e wifi 4.0.
3.2. Các kiểu khuôn cơ bản.
3.3. Thiết kế khuôn cho sản phẩm nắp ống.
3.4. Kết luận.
Chương 4: CÔNG NGHỆ GIA CÔNG VÀ LẮP RÁP KHUÔN
4.1. Lập trình gia công một số chi tiết trên máy CNC.
4.2. Gia công, lắp ráp khuôn.
KẾT LUẬN VÀ TRIỂN VỌNG CỦA ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan