[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử vào thành lập bản đồ địa chính tờ số 69 tỷ lệ 1:1000 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử vào thành lập bản đồ địa chính tờ số 69 tỷ lệ 1:1000 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Bản đồ địa chính
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Các yếu tố cơ bản và Nội dung bản đồ địa chính
2.1.3. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính
2.1.4. Lưới chiếu Gauss – Kruger
2.1.5. Phép chiếu UTM
2.1.6. Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính
2.2. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay
2.2.1. Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính
2.2.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc
2.3. Thành lập lưới khống chế trắc địa
2.3.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính
2.3.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ
2.3.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ
2.4. Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ
2.4.1. Đo chi tiết và xử lý số liệu
2.4.2. Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử
2.5. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính
2.5.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office
2.5.2. Phần mềm famis
2.6. Giới thiệu sơ lược về máy toàn đạc điện tử
2.6.1. Đặc điểm và chức năng của máy toàn đạc điện tử South NTS- 312B
2.6.2. Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vĩ
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung
3.3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của xã Vô Tranh
3.3.2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ
3.3.3. Thành lập mảnh bản đồ địa chính xã từ số liệu đo chi tiết
3.4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Vô Tranh
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội
4.1.3. Tình hình quản lý sử dụng đất đai của xã Vô Tranh
4.2. Thành lập lưới kinh vĩ
4.2.1. Công tác ngoại ngiệp
4.2.2. Công tác nội nghiệp
4.3. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation, Famis
4.3.1. Đo vẽ chi tiết
4.3.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS và Microstation thành lập bản đồ địa chính
4.3.3. Đánh giá, nhận xét kết quả thành lập tờ bản đồ địa chính số 69 từ số liệu đo chi tiết
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan