[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng hệ phân tán để tối ưu thời gian xử lý cho máy tìm kiếm

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng hệ phân tán để tối ưu thời gian xử lý cho máy tìm kiếm
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÌM KIẾM
1.1. Giới thiệu một số máy tìm kiếm thông dung.
1.2. Kiến trúc và cơ chế hoạt động của máy tìm kiếm.
1.3. Bộ thu thập thông tin – Crawler.
1.4. Bộ lập chỉ mục – Index.
1.5. Bộ tìm kiếm thông tin - Search Engine.
1.6. Cấu trúc lưu trữ dữ liệu index files.
1.7. Kết luận.
Chương 2: HỆ PHÂN TÁN CHO MÁY TÌM KIẾM
2.1. Định nghĩa và các tính chất của hệ phân tán.
2.2. Truyền thông trong hệ phân tán.
2.3. Đồng bộ hóa tiến trình.
Chương 3: ỨNG DỤNG HỆ PHÂN TÁN TỐI ƯU THỜI GIAN XỬ LÝ CHO MÁY TÌM KIẾM
3.1. Phân tích máy tìm kiếm trên hệ tập trung.
3.2. Đề xuất phương thức hoạt động của máy tìm kiếm trên hệ phân tán.
3.3. Các vấn đề phát sinh và cách giải quyết.
3.4. Phân tích hệ thống.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan