[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng semantic web để phát triển hệ thống tư vấn việc làm

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng semantic web để phát triển hệ thống tư vấn việc làm
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ SEMANTIC WEB
1.1 Web ngữ nghĩa (Semantic Web – SW)
1.2 RDF Nền tảng của Semantic Web
1.3 Ontology và ngôn ngữ Web OWL
Chương 2 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ XÂY DỰNG WEB SEMANTIC
2.1 Một số công cụ xây dựng ontology
2.1.1 Phần mềm Chimaera
2.1.2 Phần mềm Sesame
2.1.3 Công cụ Jena
2.1.3 Công cụ Jena
2.2 Thư viện phát triển ứng dụng
2.3 Phương pháp xây dựng ontology
Chương 3 PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
3.1 Mô tả bài toán
3.2 Kiến trúc chung của ứng dụng Semantic web
3.3 Quy trình xây dựng ứng dụng
3.4 Xây dựng ontology
3.4.1 Mô hình phân cấp lớp trong Ontology
3.4.2 Thực hiện xây dựng HignOnt
3.5 Thiết kế chương trình
3.5.1 Điền dữ liệu
3.5.2 Duyệt theo ngữ nghĩa
3.5.3 Tìm kiếm cơ bản
3.5.4 Tìm kiếm nâng cao
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan