[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định tình hình mắc bệnh viêm tử cung, bệnh sát nhau trên đàn lợn nái sinh sản tại trại lợn ông Dưỡng xã Quế Nham huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định tình hình mắc bệnh viêm tử cung, bệnh sát nhau trên đàn lợn nái sinh sản tại trại lợn ông Dưỡng xã Quế Nham huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang và thử nghiệm một số phác đồ điều trị
MỤC LỤC
PHẦN 1 MỞ ĐẦU
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đặc điểm giải phẫu cơ quan sinh dục lợn nái
2.1.2. Đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn nái
2.1.3. Bệnh viêm tử cung, sát nhau ở lợn nái
2.1.4. Một số vi khuẩn thường gặp trong dịch tử cung
2.1.5. Thuốc kháng sinh trong phòng và điều trị bệnh sinh sản
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.3.1. Nội dung nghiên cứu
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Xác định tình hình mắc bệnh viêm tử cung, sát nhau của đàn lợn nái sinh sản tại trại
3.4.2. Phương pháp xác định các chỉ tiêu lâm sàng
3.4.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả điều trị của hai phác đồ điều trị sử dụng trong đề tài
3.4.4. Phương pháp xác định các chỉ tiêu
3.4.5. Phương pháp xử lí số liệu
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nội dung, phương pháp và kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Nội dung phục vụ sản xuất
4.1.2. Phương pháp tiến hành
4.1.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát nhau của đàn lợn nái tại trại
4.2.2. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát nhau theo các lứa đẻ
4.2.3. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát nhau theo các tháng trong năm
4.2.4. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát nhau theo giống, dòng
4.2.5. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung, sát nhau bằng một số phác đồ điều trị
4.2.6. Sơ bộ hạch toán thuốc thú y
4.2.7. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của lợn nái sau điều trị
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan