[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng các bài thực hành về đào tạo trên máy tiện concept turn 250

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng các bài thực hành về đào tạo trên máy tiện concept turn 250
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về công nghệ điều khiển số.
1.2. Máy tiện 3 trục Concept Turn 250.
1.3. Nhận xét.
Chương 2: CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MÁY TIỆN CONCEPT TURN 250
2.1. Các nhóm lệnh.
2.2. Dữ liệu dao.
2.3. Các chu trình tiện.
2.4. Các chu trình khoan ta rô.
2.5. Trục C.
2.6. Các địa chỉ mở rộng của tốc độ trục chính và sự quay trục chính M3, M4, M5, SETMS.
2.7. Nhận xét.
Chương 3: LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN CONCEPT TURN 250
3.1. Phương pháp và các hình thức tổ chức lập trình.
3.2. Các bước để lập trình gia công.
3.3. Các bài tập lập trình.
3.3.1. Bài tập 1: Vận hành máy tiện Concept Turn 250.
3.3.2. Bài tập 2: Vận hành và điều khiển chương trình gia công.
3.3.3. Bài tập 3: Lập trình gia công biên dạng ngoài.
3.3.4. Bài tập 4: Lập trình gia công biên dạng trong.
3.3.5. Bài tập 5: Lập trình gia công chi tiết biên dạng ren.
3.3.6. Bài tập 6: Lập trình gia công biên dạng theo mẫu.
3.3.7. Bài tập 7: Lập trình gia công và offset dao trục C.
3.3.8. Bài tập 8: Lập trình gia công chỉ sử dụng trục C theo mẫu.
3.4. Kết luận.
KẾT QUẢ VÀ TRIỂN VỌNG CỦA ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan