[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chính sách marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa chi nhánh Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chính sách marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa chi nhánh Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING NGÂN HÀNG
1.1. Khái quát chung về marketing Ngân hàng.
1.2. Tiến trình marketing Ngân hàng.
1.3. Các chính sách marketing trong hoạt động ngân hàng.
Chương 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM TÍN NGHĨA – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa.
2.2. Thực trạng chính sách marketing tại TNB Đà Nẵng.
2.3. Đánh giá chung về các chính sách marketing tại TNB Đà Nẵng.
Chương 3: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM TÍN NGHĨA – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
3.1. Các căn cứ để xây dựng chính sách marketing tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa – Chi nhánh Đà Nẵng.
3.1.1. Xu hướng thay đổi của môi trường kinh doanh Việt Nam.
3.1.2. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa.
3.1.3. Mục tiêu marketing của Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa.
3.2. Xây dựng chính sách marketing tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa – Chi nhánh Đà Nẵng.
3.2.1. Nhóm giải pháp marketing chiến lược.
3.2.2. Chính sách marketing (7Ps).
3.2.3. Nhóm chính sách khác.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan