[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng và phát triển thương hiệu trường cao đẳng nghề Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng và phát triển thương hiệu trường cao đẳng nghề Đà Nẵng
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
1.1. Lý luận chung về thương hiệu.
1.2. Nhận thức chung về thương hiệu trường học.
1.3. Tiến trình xây dựng và phát triển thương hiệu trường học.
Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯỜNG HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG
2.1. Tổng quan về trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng công tác xây dựng và phát triển thương hiệu trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.
2.3. Đánh giá về công tác xây dựng và phát triển thương hiệu của trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.
Chương 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THƯỜNG HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG
3.1. Cơ sở để đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu.
3.2. Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.
3.2.1. Phân tích môi trường.
3.2.2. Xác định tầm nhìn và sứ mạng thương hiệu của nhà trường.
3.2.3. Định vị thương hiệu cho trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.
3.2.4. Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu.
3.2.5. Đề xuất chiến lược phát triển thương hiệu.
3.2.6. Giải pháp marketing để phát triển thương hiệu cho trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.
3.2.7. Xây dựng và phát triển thương hiệu nội bộ.
3.2.8. Thiết lập cơ chế quản lý và đánh giá thương hiệu.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan