[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài Tập Cấu Tạo Từ Tiếng Anh - Mỹ Hương

[/kythuat]
[tomtat]
Bài Tập Cấu Tạo Từ Tiếng Anh - Mỹ Hương
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
PART 1: WORD FORMATION – CẤU TẠO TỪ
            I.            Sơ lược về cấu tạo từ.
          II.            Các dạng bài tập và các bước làm bài.
       III.            Cấu trúc câu tiếng anh.
      IV.            Các quy tắc cấu tạo từ.
PART 2: EXERCISES – BÀI TẬP
            I.            Điền vào chỗ trống dạng đúng của từ.
          II.            Chọn dạng từ đúng đề hoàn thành câu.
       III.            Chọn phương án đúng (A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu.
      IV.            Chọn phương án đúng (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các đoạn.
         V.            Cho dạng đúng của từ cho sẵn để hoàn thành câu.
      VI.            Cho dạng đúng của các từ in hoa để hoàn thành các câu.
    VII.            Chọn dạng đúng của các từ in hoa đậm để hoàn thành các đoạn sau.
PART 3: KEY ANSWERS – ĐÁP ÁN
PART 4: BẢNG CẤU TẠO TỪ MỘT SỐ TỪ THÔNG DỤNG
PART 5: BẢNG 50 TIỀN TỐ (PREFIXES) VÀ HẬU TỐ (SUFFIXES) THÔNG DỤNG
[/tomtat]

Bài viết liên quan