[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài Tập Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh 12 Có Đáp Án - Ngô Văn Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Bài Tập Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh 12 Có Đáp Án - Ngô Văn Minh
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chuyên đề 1: PHONETICS (NGỮ ÂM).
Chuyên đề 2: TENSES (CÁC THÌ).
Chuyên đề 3: REPORTED SPEED (CÂU TƯỜNG THUẬT).
Chuyên đề 4: PASSIVE VOICE (CÂU BỊ ĐỘNG).
Chuyên đề 5: CONDITIONAL SENTENCES (CÂU ĐIỀU KIỆN).
Chuyên đề 6: EXPRESSIONS WITH WISH (CÂU DIỄN ĐẠT VỚI WISH).
Chuyên đề 7: ARTICLE (MẠO TỪ).
Chuyên đề 8: FULL INFINITIVE; GERUND; BARE INFINITIVE.
Chuyên đề 9: ADVERBIAL CLAUSES (MỆNH ĐỀ TRẠNG TỪ).
BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC
[/tomtat]

Bài viết liên quan