[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp tăng lợi nhuận của Công ty Cổ phần may xuất khẩu Sông Đà

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp tăng lợi nhuận của Công ty Cổ phần may xuất khẩu Sông Đà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tầm quan trọng của lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm lợi nhuận
1.1.2. Tầm quan trọng của lợi nhuận đối với doanh nghiệp
1.1.2.1. Lợi nhuận đối với doanh nghiệp
1.1.2.2. Lợi nhuận đối với người lao động
1.1.2.3. Lợi nhuận đối với Nhà Nước
1.1.2.4. Vai trò của lợi nhuận đối với nền kinh tế
1.2. Xác định lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2.1. Xác định lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2.2. Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2.2.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
1.2.2.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.2.2.3. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
1.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Huy động vốn
1.3.1.2. Nguồn nhân lực
1.3.1.3. Năng lực quản lý
1.3.1.4. Chất lượng và giá thành sản phẩm
1.3.2. Các nhân tố khách quan
1.3.2.1 Chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà Nước
1.3.2.2. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ
1.3.2.3. Thị trường các yếu tố đầu vào
1.3.2.4. Đối thủ cạnh tranh
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU SÔNG ĐÀ
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần may xuất khẩu Sông Đà
2.1.1. Khái quát chung về công ty cổ phần may xuất khẩu Sông Đà
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty may xuất khẩu Sông Đà
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần may xuất khẩu sông Đà
2.2. Thực trạng lợi nhuận của công ty cổ phần may xuất khẩu sông Đà
2.2.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của công ty
2.2.2. Thực trạng lợi nhuận tại công ty cổ phần may xuất khẩu Sông Đà
2.2.2.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần may xuất khẩu Sông Đà
2.2.2.2. Thực trạng lợi nhuận từ hoạt động tài chính
2.2.2.3. Thực trạng lợi nhuận từ hoạt động khác
2.3. Đánh giá thực trạng lợi nhuận tại công ty cổ phần may xuất khẩu sông Đà
2.3.1. Thành quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU SÔNG ĐÀ
3.1. Định hướng phát triển của công ty
3.2. Giải pháp tăng lợi nhuận của công ty cổ phần may xuất khẩu Sông Đà
3.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm
3.2.2. Chính sách giá cả hợp lý
3.2.3. Phát triển các kênh phân phối sản phẩm của công ty
3.2.4. Nâng cao hoạt động marketing, nghiên cứu thị trường
3.2.5. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên
3.2.6. Đổi mới máy móc
3.2.7. Tăng vốn chủ sở hữu, giảm hệ số nợ
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghi với Hiệp hội dệt may Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan