[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp truyền thông Marketing Online cho Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Đức Hoa

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp truyền thông Marketing Online cho Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Đức Hoa
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING ONLINE
1.1. Tổng quan về marketing
1.1.1. Khái niệm về marketing
1.1.2. Vai trò, chức năng của marketing
1.1.2.1. Vai trò của marketing
1.1.2.2. Chức năng của marketing
1.2. Tổng quan về truyền thông marketing online
1.2.1. Khái niệm về truyền thông marketing online
1.2.2. Vai trò, chức năng của truyền thông marketing online
1.3. Các hình thức truyền thông marketing online
1.3.1. Quảng cáo bằng thư điện tử (e-mail marketing)
1.3.1.1. Khái niệm e-mail marketing.
1.3.1.2. Các hình thức e-mail marketing
1.3.1.3. Lợi ích từ e-mail marketing.
1.3.2. Quảng cáo qua tin nhắn (SMS marketing)
1.3.2.1. Khái niệm SMS marketing.
1.3.2.2. Cách triển khai SMS marketing ở Việt Nam
1.3.2.3. Lợi ích từ SMS Marketing
1.3.2.4. Các tính năng của SMS marketing
1.3.3. Quảng cáo trên mạng xã hội (Social media marketing - SMM)
1.3.3.1. Khái niệm social media marketing
1.3.3.2. Các loại hình SMM
1.3.3.3. Lợi ích từ SMM
1.3.4. Quảng cáo trên công cụ tìm kiếm (Search engine marketing - SEM)
1.3.4.1. Search engine optimization – SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm)
1.3.4.2. Pay-per-click ads – PPC (Trả tiền theo cú nhấp chuột)
1.3.4.3. Social media optimization – SMO (Tối ưu hóa các mạng xã hội)
1.3.4.4. Video search marketing – VSM (marketing thông qua kết quả search video)
1.3.5. Quảng cáo qua blog cá nhân (Blog marketing)
1.3.5.1. Khái niệm về blog marketing.
1.3.5.2. Hình thức của blog marketing
1.3.5.3. Lợi ích từ blog marketing
1.4. Tiến trình thực hiện một chương trình truyền thông marketing online
1.4.1. Phát hiện công chúng mục tiêu online
1.4.2. Xác định các mục tiêu truyền thông online
1.4.3. Thiết kế thông điệp
1.4.4. Lựa chọn phương tiện truyền thông online
1.4.5. Xác định ngân sách truyền thông online
1.4.6. Đánh giá kết quả truyền thông online
CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG MARKETING ONLINE TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC HOA
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Đức Hoa
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Đức Hoa
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
2.1.3. Tình hình tài chính – kinh doanh của công ty
2.2. Ảnh hưởng của môi trường vi mô đến hoạt động truyền thông marketing online của công ty
2.2.1. Bản thân doanh nghiệp
2.2.2. Nhà cung ứng
2.2.3. Đối thủ cạnh tranh
2.2.4. Khách hàng
2.2.5. Các nhóm công chúng
2.2.6. Các trung gian marketing
2.2.7. Sản phẩm thay thế
2.3. Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến hoạt động marketing online của công ty
2.3.1. Môi trường nhân khẩu
2.3.2. Môi trường kinh tế
2.3.3. Môi trường tự nhiên
2.3.4. Môi trường khoa học – kỹ thuật
2.3.6. Môi trường chính trị – pháp luật
2.4. Các hình thức marketing online đang được sử dụng tại công ty
2.4.1. Quảng cáo qua mạng xã hội (Social media marketing - SMM)
2.4.1.1. Social sharing (thông qua kênh Youtube)
2.4.1.2. Social networks (thông qua kênh Facebook)
2.4.2. Quảng cáo qua e-mai (E-mail marketing)
2.4.3. SMS marketing
2.5. Đánh giá tính hiệu quả các chương trình truyền thông marketing online đã thực hiện của công ty
2.6. Nhận xét chung về hoạt động truyền thông marketing online của công ty
2.6.1 . Ưu điểm
2.6.2. Hạn chế
2.6.3. Nguyên nhân hạn chế
CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ - ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING ONLINE CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC HOA
3.1. Định hướng phát triển của công ty
3.2. Tổng quan về ngành du lịch
3.2.1. Ngành du lịch thế giới
3.2.2. Ngành du lịch Việt Nam
3.3. Phân tích ma trận SWOT của công ty Đức Hoa
3.3.1. Điểm mạnh – Strengths
3.3.2. Điểm yếu – Weaknesses
3.3.3. Cơ hội – Opportunities
3.3.4. Thách thức – Threats
3.4. Các giải pháp marketing online cho công ty Đức Hoa
3.4.1. Phát triển hình thức gửi e-mail quảng cáo
3.4.2. Phát triển hình thức social marketing online
3.4.3. Xây dựng hình thức đăng tin quảng cáo trên trang web
3.4.4. Xây dựng hình thức blog marketing
3.5. Các giải pháp và kiến nghị khác
3.6. Thiết kế chiến dịch truyền thông marketing online cho công ty DHT Travel vào mùa du lịch hè 2015
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan