[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đề xuất một số ứng dụng E-marketing tại công ty TNHH mỹ nghệ Hoàng Gia

[/kythuat]
[tomtat]
Đề xuất một số ứng dụng E-marketing tại công ty TNHH mỹ nghệ Hoàng Gia
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ E-MARKETING
1.1. Khái niệm E-marketing
1.2. Sự khác biệt giữa E-marketing và Marketing truyền thống
1.2.1. Ưu điểm
1.2.1.1. Sự tương tác
1.2.1.2. Không gian rộng lớn
1.2.1.3. Tốc độ nhanh
1.2.1.4. Chi phí
1.2.1.5. Khả năng lưu trữ và xử lý thông tin tốt
1.3. Các công cụ E-marketing
1.3.1. Website
1.3.2. SEM
1.3.3. Email marketing
1.3.4. Quảng cáo trực tuyến
1.3.5. Mobile marketing
1.3.6. Viral marketing
1.3.7. Kênh truyền thông xã hội
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động E-marketing
1.4.1. Môi trường bên ngoài
1.4.2. Môi trường bên trong
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG E-MARKETINGTẠI CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ HOÀNG GIA
2.1. Khái quát về công ty TNHH mỹ nghệ Hoàng Gia
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và lĩnh vực hoạt động
2.1.3. Khái quát hoạt động kinh doanh tại công ty
2.2. Môi trường kinh doanh của công ty TNHH thuốc thú y Thiên Phú
2.2.1. Môi trường bên ngoài
2.2.2. Môi trường bên trong
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ ỨNG DỤNG E-MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ HOÀNG GIA
3.1. Phân tích SWOT cho ứng dụng hoạt động E-marketing tại công ty TNHH mỹ nghệ Hoàng Gia
3.1.1. Điểm mạnh
3.1.2. Điểm yếu
3.1.3. Cơ hội
3.1.4. Thách thức
3.2. Một số đề xuất ứng dụng E-marketing tại công ty
3.2.1. Website của công ty
3.2.2. Email marketing
3.2.3. SEO
3.2.4. Vận dụng công cụ Google adword
3.2.5. Viral marketing
3.2.6. Công cụ mạng xã hội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan