[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây lắp điện Công nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây lắp điện Công nghiệp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp.
1.2. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh doanh.
1.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
1.4. Các chi tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh.
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần xây lắp điện Công nghiệp.
2.2. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần xây lắp điện Công nghiệp giai đoạn 2012 - 2014.
2.3. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần xây lắp điện Công nghiệp giai đoạn 2012 - 2014. 
2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần xây lắp điện Công nghiệp giai đoạn 2012 - 2014.
Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần xây lắp điện Công nghiệp trong thời gian tới.
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây lắp điện Công nghiệp.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan