[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp INTEC

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp INTEC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.2. Nội dung kế toán bán hàng.
1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng.
1.4. Hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp thương mại.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP INTEC
2.1. Khái quát chung về công ty Cổ phần phần Công nghệ Công nghiệp INTEC.
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp INTEC.
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp INTEC.
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP INTEC
3.1. Đánh giá chung thực trang kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp INTEC.
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp INTEC.
3.3. Sự cần thiết hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan