[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần máy tính Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần máy tính Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DO NH THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàn trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại.
1.3. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán và thời điểm ghi nhận doanh thu.
1.4. Nội dung kế toán bán hàng.
1.5. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng.
1.6. Hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định KQBH.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP MÁY TÍNH HÀ NỘI
2.1.Khái quát chung về công ty CP Máy tính Hà Nội.
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Máy tính Hà Nội.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG V XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP MÁY TÍNH HÀ NỘII
3.1. Đánh giá khái quát về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Máy tính Hà Nội.
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Máy tính Hà Nội.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan