[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Một số khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Phương thức bán buôn
1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.2.3. Bán hàng qua đại lý ký gửi
1.3. Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp hạch toán
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.6. Tổ chức hệ thống kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC HOÀN
2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần sản xuất thương mại và xây dựng Ngọc Hoàn
2.1.1. Sự hình thành phát triển của Công ty
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Ngọc Hoàn
2.1.3. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty
2.1.4. Các chính sách kế toán khác
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xây dựng Ngọc Hoàn
2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất thương mại và xây dựng Ngọc hoàn
2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất thương mại và xây dựng Ngọc Hoàn
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC HOÀN
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất thương mại và xây dựng Ngọc Hoàn
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Những tồn tại
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần sản xuất và xây dựng Ngọc Hoàn
3.2.1. Hoàn thiện về hệ thống tài khoản
3.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan