[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp Và Nông sản

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp Và Nông sản
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1 Những khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2 Các phương thức bán hàng
1.2.1 Phương thức bán buôn
1.2.2 Phương thức bán lẻ
1.2.3 Phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi hàng hóa
1.3 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
1.3.1 Các phương pháp tính giá hàng xuất kho
1.3.2 Chi phí thu mua
1.4 Kế toán bán hàng
1.4.1 Chứng từ kế toán
1.4.2 Tài khoản sử dụng
1.4.3 Phương pháp kế toán
1.5 Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1 Chứng từ, tài khoản sử dụng
1.5.2 Phương pháp kế toán
1.6 Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP XNK VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN
2.1 Khái quát chung về Công ty CP XNK Vật tư Nông nghiệp và Nông sản
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty
2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP XNK Vật tư Nông nghiệp và Nông sản
2.2.1 Kế toán bán hàng tại công ty CP XNK Vật tư Nông nghiệp và Nông sản
2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng
2.2.3 Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp
2.2.4 Nội dung xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CỔ PHẦN XNK VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN
3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần XNK Vật tư Nông Nghiệp và Nông Sản
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Nhược điểm
3.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP XNK Vật tư Nông Nghiệp và Nông Sản
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan