[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Mai

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Mai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động thương mại
1.1.2. Các khái niệm liên quan đến bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Bán buôn
1.2.2. Bán lẻ
1.2.3. Bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3. Các phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất kho
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ kế toán
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.4. Phương pháp hạch toán
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. Các hình thức tổ chức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM&DV VIỆT MAI
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH TM&DV Việt Mai
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty TNHH TM&DV Việt Mai
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH TM&DV Việt Mai
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH TM&DV Việt Mai
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH TM&DV Việt Mai
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM&DV Việt Mai
2.2.1. Phương thức bán hàng tại Công ty TNHH TM&DV Việt Mai
2.2.2. Nội dung kế toán bán hàng
2.2.3. Nội dung xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT MAI
3.1. Đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Việt Mai
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác đinh kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Mai
3.3. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Việt Mai
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan