[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH VinaFujico

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH VinaFujico
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.2. Kế toán bán hàng.
1.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh.
1.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng.
1.5. Hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VINAFUJICO
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH VINAFUJICO.
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH VINAFUJICO.
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH VINAFUJICO.
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VINAFUJICO
3.1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH VINAFUJICO.
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH VINAFUJICO.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan