[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Liên doanh Cơ khí Xây dựng Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Liên doanh Cơ khí Xây dựng Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất.
1.2. Kế toán giá thành sản phẩm.
1.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các hình thức sổ kế toán.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH CƠ HÍ XÂY DỰNG HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về Công ty Liên doanh Cơ khí Xây dựng Hà Nội.
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Liên doanh Cơ khí Xây dựng Hà Nội.
2.3. Kế toán và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Liên doanh Cơ khí Xây dựng Hà Nội.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH CƠ KHÍ XÂY DỰNG HÀ NỘI
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Liên doanh Cơ khí Xây dựng Hà Nội.
3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Liên doanh Cơ khí Xây dựng Hà Nội.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan