[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam số 5

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam số 5
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Lý luận chung về vốn của doanh nghiệp.
1.2. Hiệu quả sử vốn của doanh nghiệp.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử vốn tại doanh nghiệp.
Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM SỐ 5
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam số 5.
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam số 5.
Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM SỐ 5
3.1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam số 5.
3.2. Một số kiến nghị với Nhà nước.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan