[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng và sự trung thành của khách hàng với Công ty Cổ phần Truyền thông Tương Tác Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng và sự trung thành của khách hàng với Công ty Cổ phần Truyền thông Tương Tác Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VÀ SỰ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG
1.1. Khái niệm về mức độ hài lòng và sự trung thành của khách hàng
1.1.1. Sự hài lòng của khách hàng
1.1.2. Sự trung thành của khách hàng
1.2. Vai trò của sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng
1.2.1. Vai trò của sự hài lòng
1.2.2. Vai trò của lòng trung thành
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng
1.3.1. Nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng
1.3.2. Nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng
1.4. Các biện pháp làm tăng sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng
1.4.1. Các biện pháp làm tăng sự hài lòng
1.4.2. Các biện pháp làm tăng sự trung thành của khách hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VÀ SỰ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TÁC VIỆT
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Truyền thông Tương tác Việt
2.1.1. Các thông tin chung về công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.4. Khái quát tình hình phát triển, hoạt động thời gian qua
2.1.5. Các sản phẩm, dịch vụ của công ty
2.2. Thực trạng về mức độ hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với Công ty cổ phần truyền thông Tương tác Việt
2.2.1. Đặc điểm của khách hàng
2.2.2. Sự hài lòng của khách hàng
2.2.3. Sự trung thành của khách hàng
2.3. Nhận xét
2.3.1. Những ưu điểm
2.3.2. Những hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHẰM TĂNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TÁC VIỆT
3.1. Định hướng và mục tiêu của công ty
3.1.1. Định hướng kinh doanh
3.1.2. Các mục tiêu kinh doanh
3.1.3. Quan điểm của lãnh đạo công ty về sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng
3.2. Đề xuất nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng
3.2.1. Đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng
3.2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ
3.2.3. Hoàn thiện khả năng phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên
3.2.4. Đảm bảo tính cạnh tranh về giá
3.2.5. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp
3.2.6. Củng cố hình ảnh tốt đẹp của công ty trong lòng khách hàng
3.3. Đề xuất nhằm nâng cao sự trung thành của khách hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan