[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VIỆC MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại.
1.2. Đặc điểm, vai trò của hoạt động cho vay doanh nghiệp.
1.3. Nguyên tắc và điều kiện cho vay doanh nghiệp.
1.4. Quy trình cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại.
1.5. Các phương thức cho vay doanh nghiệp.
1.6. Mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại.
Chương 2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG
2.1. Khái quát về Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long.
2.2. Một số quy định chung trong cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long.
2.3. Thực trạng mở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2011 - 2013.
2.4. Nguyên nhân của những vấn đề còn tồn tại.
Chương 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG
3.1. Định hướng về mở rộng cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long.
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm mở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan